ما با شما تماس می گیریم
آلانیا +90 533 494 44 01 Moscow +7 800 350 1716 Ukraine +380 947 112 111 قزاقستان +77 172 696 121
دمای هوا آلانیا

5 Günlük Hava Durumu

 • Odeon هتل آپارتمان پایان ساخت : 1996 . 63 واحد آلانیا
  • Odeon هتل آپارتمان
 • Cebeci Kestel مجتمع مسکونی پایان ساخت : 2000. 54 واحد، کستل /آلانیا
  • Cebeci Kestel مجتمع مسکونی
 • Cebeci I ویلاها پایان ساخت : 2004. 29 ویلا ، کارگیجاک / آلانیا
  • Cebeci I ویلاها
 • Cebeci II ویلاها پایان ساخت : 2005. 29 ویلا، کارگیجاک / آلانیا
  • Cebeci II ویلاها
 • Cebeci III ویلاها پایان ساخت : 2005
  • Cebeci III ویلاها
 • Cebeci I مجتمع مسکونی پایان ساخت : 2004، 72واحد ، محمودلار / آلانیا
  • Cebeci I مجتمع مسکونی
 • Cebeci II مجتمع مسکونی پایان ساخت: 2005، 36 واحد ، محمودلار / آلانیا
  • Cebeci II مجتمع مسکونی
 • Cebeci III مجتمع مسکونی پایان ساخت : 2005، 60 واحد ، محمودلار / آلانیا
  • Cebeci III مجتمع مسکونی
 • Cebeci IV مجتمع مسکونی پایان ساخت : 2005، 60 واحد، محمودلار / آلانیا
  • Cebeci IV مجتمع مسکونی
 • Cebeci V مجتمع مسکونی پایان ساخت : 2006، 36 واحد، محمودلار / آلانیا
  • Cebeci V مجتمع مسکونی
 • Cebeci VIمجتمع مسکونی پایان ساخت : 2006، 36 واحد، محمودلار / آلانیا
  • Cebeci VIمجتمع مسکونی
 • Cebeci VII مجتمع مسکونی پایان ساخت : 2006، 88 واحد، محمودلار / آلانیا
  • Cebeci VII مجتمع مسکونی
 • Cebeci VIII مجتمع مسکونی پایان ساخت : 2006، 80 واحد، محمودلار / آلانیا
  • Cebeci VIII مجتمع مسکونی
 • Cebeci IX مجتمع مسکونی پایان ساخت : 2006، 36 واحد ، محمودلار / آلانیا
  • Cebeci IX مجتمع مسکونی
 • Blue Bay مجتمع مسکونی پایان ساخت : 2006، 12 واحد ، محمودلار / آلانیا
  • Blue Bay مجتمع مسکونی
 • Atlantis مجتمع مسکونی پایان ساخت : 2006، 40 واحد ، محمودلار / آلانیا
  • Atlantis مجتمع مسکونی
 • Alanya Country Club مجتمع مسکونی پایان ساخت : 2008 ، 225 واحد ، محمودلار / آلانیا
  • Alanya Country Club مجتمع مسکونی
 • Lotus مجتمع مسکونی پایان ساخت : 2013، 48 واحد، محمودلار / آلانیا
  • Lotus مجتمع مسکونی
 • Azura Park مجتمع مسکونی پایان ساخت : 2013، 607 واحد، محمودلار / آلانیا
  • Azura Park مجتمع مسکونی
 • Azura Deluxe Resort and SPA Hotel پایان ساخت : 2015، 330 اتاق، اینجه کوم / آلانیا
  • Azura Deluxe Resort and SPA Hotel
 • Alanya Calistar Residence مجتمع مسکونی پایان ساخت : 2015، 73 واحد، محمودلار / آلانیا
  • Alanya Calistar Residence مجتمع مسکونی
 • Sfera Residence مجتمع مسکونی پایان ساخت : 2015، 141 واحد ، محمودلار ، آلانیا
  • Sfera Residence مجتمع مسکونی